Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK

Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK

Zrealizowane
 • Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Generalny wykonawca: STRABAG
 • Czas wykonywania prac: 2020-2021
 • Lokalizacja: Toruń

Zakres prac:

 • System BMS oparty na rozwiązaniu Honeywell Centra Line
 • System oddymiania na rozwiązaniu AFG
 • Sieć strukturalna oparta na rozwiązaniu MMC / C&C Partners
 • Instalacja CCTV oparta na rozwiązaniu HIK Vision
 • Instalacja SSWiN oparta na rozwiązaniu SATEL
 • Instalacja CO garażu podziemnego
 • System audio-video
 • Instalacja KD oparta na systemie Roger
 • System wjazdu do garażu
 • Instalacja kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączem