Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Zrealizowane
 • Inwestor: Uniwesytet Gdański
 • Generalny wykonawca: Budrem-Rybak
 • Czas wykonywania prac: styczeń-czerwiec 2022
 • Lokalizacja: Gdańsk

Zakres prac:

 • System BMS wraz z wizualizacją
 • Integracja urządzeń HVAC z systemem BMS
 • Sterowanie oświetleniem DALI i wentylacją
 • Monitoring szaf elektrycznych, urządzeń hydraulicznych
 • Wykonawstwo szaf zasilająco – sterujących aparaturą automatyki
 • Instalacja CCTV oparta na C&C Partners
 • Instalacja SSWiN
 • Instalacja KD na C&C Partners
 • Instalacja SSP i Oddymiania oparta na Schrack Seconet